Patienttilfredshed 

Offentlige klagemuligheder  

Hvis du mener, du kan være fejlbehandlet, er det en god ide at tale med din
behandler om det. Der kan være detaljer i din journal, som kan være væsentlige at få med i vurderingen.

Ønsker du at indgive en offentlig klage, er der 3 muligheder:

Styrelsen for patientsikkerhed
Behandler klager fra patienter over behandler eller behandlingsstedet. 
Læs mere: https://stpk.dk


Patienterstatningen
Her har man som patient mulighed for at søge erstatning, hvis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet.
Læs mere: https://pebl.dk


Utilsigtede hændelser
Dette er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Som
patient eller pårørende til en patient kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.
Læs mere: 
https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet...